Banetrening i grupper. For SJR sine elever blir banetreningen lørdag.