Påmelding til instruktør og via lister i skolestall.

Nærmere info blir lagt ut her, på facebook og i skolestall:), når det nærmer seg.