Velkommen på årsmøte i rytterstuen 27.mars kl. 19.00

Årsmøtepapirer SJR 2022

 


årsmøte 2023

Eventuelle saker til årsmøtet må meldes innen 13.mars 2023;)