Sett av dagen allerede nå!

Sted: Rytterstuen Vestre Svanholmen 4

Klokkeslett: 19.30 19.00

Mer info og innkalling kommer.

Innkommende saker må sendes inn til styreleder på e-post heidi@stotland.no innen 24.02.2019.