Bua er åpen mandag – torsdag kl. 17.00 – 19.30.

Om sommeren er bua mellom utebanene, og om vinteren i rytterstua.

Bua blir drevet på dugnad av alle som står oppstallet på senteret.

Bua er selvfølgelig også åpen alle dager SJR har stevner.