Sjekk medlemsskap i Min Idrett

Vi ber alle medlemmer om å sjekke at Sandnes og Jæren Rideklubb ligger under Medlemsskap i Min Idrett:

Dersom SJR ikke ligger her, trykker du på "Finn ny klubb" for å legge det til.

For nye medlemmer: Her finner du en oppskrift på hvordan du blir medlem.

Dersom du vil melde deg ut av klubben trykker du på "Sandnes og Jæren Rideklubb" under Medlemsskap, slik at du får opp boksen på høyre side. Der velger du "Meld ut" helt til høyre.


Rideskoletimer og treninger

Vi starter rideskolen så smått opp igjen mandag 04.05.2020. De som starter opp i uke 19 har fått beskjed og vil fortløpende få beskjed. Vi følger på med flere på hver gruppe fra neste uke, men nybegynnere, knøttekursene og voltigen må dessverre vente til høsten.

Vi må alle følge koronavettregler til NIF, NRYF og FHI.

Ingen som er syke kan komme på ridning.

Alle må bruke sitt eget utstyr og alle må ri med hansker.

Ingen kan gå inn i stallen før de blir hentet av instruktør. Det er lov å gå inn i ridehuset. Husk avstand på minimum 1 meter.

Kafeteria er stengt.

Ingen unødvendig opphold på senteret. Kom til ridning og gå etter ridningen.

Instruktørene vasker utstyr til hestene etter hver rytter og klargjør disse derfor er det litt kortere timer og mer pauser mellom hver time.

Vi gleder oss til å se dere igjen og ser frem til at vi går mot en mer normal hverdag.

SJR


Koronasituasjonen

Vi minner om at det overordnede målet fortsatt er å ikke spre smitte. Alle må sette seg inn i NRYFs koronavettregler.

Regjeringen har vedtatt sterke sanksjoner for de som bryter Covid-19-forskriften. Vi må derfor stadig minne hverandre på hvor viktig det er at vi alle er oppdatert med de til enhver tid gjeldende regler for å unngå smittespredning. Dette er ekstra viktig nå når vi har åpnet opp for organisert trening for ryttere med egen hest.

* Stallene er kun åpne for de som har hest på anlegget.

* Begrens bruk av toalettene til et absolutt minimum.

* Begrens tiden i stallen (maks to timer).

* All parkering skal skje på parkeringsplassen.

* Stengetider ved foring må overholdes, og dette gjelder i alle stallene.

* Alle må overholde regelen om to meters avstand (også når du rir).

* Sprangtreningene blir satt opp med maks tre ryttere på hver time (tre ryttere + trener + medhjelper = fem).


Beredskapsplan og organisering

Alle brukere av anlegget er forpliktet til å sette seg inn i beredskapsplanen linket til under. Vi ber alle vise omtanke og bidra til en felles innsats, både for hverandre, alle medlemmer i SJR og samfunnet for øvrig.

Legg spesielt merke til endringer om stenging av stallene under fôring, se også egen sak.

Vi vet at dette medfører ekstraarbeid for hver enkelt hesteeier som alle tenker hestevelferd. Vi må derfor hjelpe hverandre så godt det lar seg gjøre. Lisa Ingvartsen lager en liste over de som har anledning til å være med å hjelpe de av våre som er satt i karantene eller isolat og ikke kan komme i stallen. Send en melding til Lisa (tlf. 995 25 570) dersom du har anledning til å stille opp ekstra ved behov.

Beredskapsplan covid-19 for SJR (002)


Stallene stenges under fôring

Av hensyn til de ansatte får ingen ferdes i stallen under fôring. Det vil si at stallen er stengt mellom klokken 07.00-08.00, 12.00-13.00 og 19.00-21.30 for å verne de ansatte mot smittefare.

Rideskolestallen er stengt for alle andre enn ansatte hele døgnet.


Risikovurderinger og tiltak knyttet til smittevern

Risikovurdering og tiltak knyttet til smittevern

Vi ber alle oppstallører, rideskolelever og medlemmer lese og etterleve anbefalingene gitt under:

Dersom du har vært på reise i områder med utbredt spredning (se FHIs oppdaterte liste) eller vært i nærheten av personer med smitte eller mistanke om smitte av koronaviruset, forventer vi at du holder deg hjemme. Det samme gjelder såklart dersom du selv er testet for smitte eller fått påvist smitte.

Stallaktivitet

Det er kun hesteeiere/ryttere som har lov til å komme i stallen.

Smitte kan skje ved nærkontakt, klubben oppfordrer derfor sine medlemmer til å unngå unødvendig nærkontakt og ellers følge FHIs retningslinjer. Det settes ut ekstra Antibac og smittevernsplakater for å gjøre folk oppmerksomme på tiltak de selv kan gjøre. Facebook blir brukt som ytterligere informasjonskanal til medlemmer.

Ridetimer

Alle ridetimer i rideskolen er avlyst fra og med torsdag 12.03.2020, i første omgang i to uker. Alle som har betalt for ridetimene vil få disse igjen ved oppstart av nytt kurs.

Stevner

Stevner i Norge:
Alle arrangementer som samler over 500 mennesker avlyses eller utsettes på landsbasis.

Egne stevner:
Vi kommer fortløpende til å vurdere våre arrangementer, og foreløpig ser det ut til at vi kommer til å avlyse stevnet stevnet neste helg. Vi vurderer fortløpende situasjonen. Dette kan endre seg dersom risikosituasjonen endrer seg.

Stevner i utlandet:
Vi følger jevnlig med på utviklingen, og følger FHIs anbefalinger rundt reiser utenlands. Hver enkelt må selv vurdere om de vil dra på stevner utenlands. Alle som har tenkt å reise utenlands for å konkurrere skal likevel kontakte styret slik at styret kan gi sin anbefaling. Vær også oppmerksom på at smittesituasjonen kan endre seg raskt. Det betyr at man kan risikere karantene etter hjemkomst.

Foreløpig vurdert som: Høy risiko

Reiser

Alle som har vært i Italia, hele Østerrike eller andre områder med vedvarende smitte av koronavirus, skal holde seg hjemme i 14 dager. Dette gjelder også for stallen. Sandnes og Jæren rideklubb forholder seg til Sandnes kommune sine retningslinjer og anbefalinger. Ansatte i Sandnes og Jæren rideklubb får ikke reise utenlands til områder med vedvarende smittefare.

Foreløpig vurdert som: Høy risiko

Møter

Sandnes og Jæren rideklubb vil fortløpende vurdere nødvendigheten av møtevirksomhet og andre forsamlinger på klubben. Det er gitt dispensasjon fra NIF med avholdelse av årsmøte innen 15. juni. Vi har avlyst det planlagte årsmøtet i mars.

Annen aktivitet

Vi øker renhold i sanitærområder og holder andre fellesområder stengt.

Foreløpig vurdert som: Middels risiko

Vi gjør oppmerksomme på at endringer kan skje fra dag til dag. Følg derfor med på FHI og kommunale hjemmesider. Vi vil oppdatere etter behov.

Styret


Vinnerne av årets julelotteri er trukket!

De heldige vinnerne av julelotteriet 2019 blir kontaktet.


Sommerleir i rideskolen i uke 26, 27 og 28

Rideskolen i SJR inviterer til sommerleir i uke 26, 27 og 28!

Pris: kr 3 000 per uke (mandag - lørdag).

Ta kontakt på e-post post@sjr.no eller telefon 481 50 029 for påmelding!

Det blir undervist i følgende:

  • Dressur-, sprang- og turridning
  • Hestens stell og pleie
  • Fôring og stalltjeneste
  • Teoriundervisning og praksis i blant annet sykdoms- og fôringslære, bandasjering, mønstring etc.

Utenom undervisningen blir det sosiale og morsomme aktiviteter.

Elevene trenger ikke rideerfaring fra før, og det er mulig å for de som måtte ønske å ta rideknappen grad 1 til 5.

Vi avslutter kurset med valgfri dressurprøve og sprangoppvisning. Deretter samles vi for diplomutdeling.

Deltakerne møter på rideskolen hver dag kl. 09.00 og dagen avsluttes hver ettermiddag (unntatt lørdag) kl. 17.00.

Betaling skjer første dag på kontoret (vi tar kort og Vipps).

Du må ta med deg:

  • Rideutstyr
  • Regntøy
  • Joggesko
  • Mat/drikke
  • Badetøy

Velkommen!