NB! Merk at årsmøtet avholdes i Vestre Svanholmen 4.