NB! Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid på grunn av corona-viruset!

Norges Idrettsforbunds generalsekretær har besluttet at ny frist for å avholde årsmøte er 15. juni.

Dato: 23.03.2020

Sted: Rytterstuen

Klokkeslett: 19.00

Saksdokumentene blir gjort tilgjengelige på SJRs hjemmeside senest én uke før årsmøtet.

Innkommende saker må sendes inn til styreleder på e-post heidi@stotland.no innen 08.03.2020.