Høst- og vårkurs

  • Vi på SJR tilbyr vanlige ridekurs for de som vil komme å ri faste dager i uken.
  • Mandag – fredag fra kl. 16.00 og utover er det ridning hos oss.
  • Vi kjører både ponniparti og hesteparti, og hver ridetime varer i 45 min.
  • Vi har også knøtteridning for de aller minste, der timene kun varer i 30 min.
  • Er du interessert i voltige? Hos oss kan man melde seg på voltigetimer, som varer i 1 time.
  • Hvert semester varierer fra ca. 10 – 20 uker (følger skoleruten).
  • 3 semester per år: Nyttår – påske, påske – sommer, høst – jul.

Neste semester er høst – jul:

  • Vanlige ridetimer/sprangtimer: 18 timer * kr 210 = kr 3 780
  • Knøtteparti: 18 timer * kr 185 = kr 3 330
  • Voltige: 18 timer * kr 150 = kr 2 700

Første dag etter sommerferien er mandag 19. august, og siste dag før jul er fredag 20. desember. Husk at det er ridning i høstferien!

Fravær fra ridetimen
Du kan ta igjen inntil 3 timer som du er uteblitt fra, så lenge du har gitt beskjed til ridelæreren din at du ikke kommer.

Betaling
Vipps, kort eller kontant på kontoret i løpet av de første 2 ukene. Det er mulig å dele opp betalingen i to, der første betaling gjelder frem til høstferien, og neste betaling gjelder frem til jul. Du kan trekke fra inntil 2 ridetimer fra betalingen. Dersom du har flere timer i uken eller flere fra husstanden rir på timer, får du 10 % rabatt på time nr. 2, 3 osv.