Priser i rideskolen

Priser fom. 01.08.2019:

  • Ridetimer: kr 210 pr. time (45 min)
  • Sprangtimer: kr 210 pr. time (60 min, inkl. oppbygging av bane)
  • Knøttetimer: kr 185 pr. time (30 min)
  • Voltigetimer: kr 170 pr. time (60 min)

Vi har familierabatt på 10 % for person nr. 2, 3, 4 osv. Dersom du har flere ride-/voltigetimer i uka, får du også 10 % rabatt på time nr. 2, 3, 4 osv. Vi gjør oppmerksom på at alle som rir hos oss må melde seg inn i klubben. Alle som har med egen hest på ridetimene (som ikke er oppstallet på senteret), må betale anleggsleie.

Neste semester er høst – jul:

  • Vanlige ridetimer/sprangtimer: 18 timer * kr 210 = kr 3 780
  • Knøtteparti: 18 timer * kr 185 = kr 3 330
  • Voltige: 18 timer * kr 170 = kr 3 060

Første dag etter sommerferien er mandag 19. august, og siste dag før jul er fredag 20. desember. Husk at det er ridning i høstferien!

Fravær fra ridetimen
Du kan ta igjen inntil 3 timer som du er uteblitt fra, så lenge du har gitt beskjed til ridelæreren din at du ikke kommer.

Betaling
Vipps, kort eller kontant på kontoret i løpet av de første 2 ukene. Det er mulig å dele opp betalingen i to, der første betaling gjelder frem til høstferien, og neste betaling gjelder frem til jul. Du kan trekke fra inntil 2 ridetimer fra betalingen.