Nina Heien (leder)

Nina Heien (dommertårn/stevneledelse)

Hanne-Lill Steen (sekretariatteamet)

Peter Lantz, Siri Christiansen (bane)

John Egil Stangeland (parkering)

Live Skatveit (orden)

Jens Budsberg (teknisk)

Karina Andersson (helse)

Anne Berit Kobbeltvedt, Eli Birkedal (bu)

Anna Stangeland, Kaia Hegre og Tonje Tjosevik (oppstalling)

Kenneth Sande, sportslig leder