Årsmøtet avholdes 15. september 2020 kl.19.00 i lille ridehall.

Årsmøtepapirer SJR 2020 – oppdatert

Valgkomiteens innstilling 2020

Organisasjonsplan_for_SJR

Regnskap 2019 SJR

Budsjett 2020 SJR

Revisjonsberetning 2019 SJR

Sak til årsmøte SJR 2020 – Endring av vedtekter i Ridehallen AS