Vinnere av årets julelotteri er trukket!

Vinnere av julelotteriet 2018 ble:

  1. Bok 85, lodd 74: Michelle Quevedo
  2. Bok 6, lodd 10: Jan Breivik
  3. Bok 33, lodd 43: Else Berit Salte
  4. Bok 24, lodd 3: Luise Sahlman Hanssen
  5. Bok 37, lodd 25: Frank
  6. Bok 128, lodd 57: Åse Lunde
  7. Bok 23, lodd 62: Elisabeth Eie
  8. Bok 93, lodd 16: Sigmund Edland
  9. Bok 88, lodd 77: R. Rikkens
  10. Bok 106, lodd 36: Torunn Barstad