Årsmøtepapirer med vedlegg

Velkommen på årsmøte i Vestre Svanholmen 4 mandag 18. mars 2019 kl. 19.00!

Årsmøtepapirer SJR 2019 med 4 vedlegg

Revisjonsberetning SJR 2018Innkalling til årsmøte i SJR 18.03.2019

NB! Merk at årsmøtet avholdes i Vestre Svanholmen 4.