Beredskapsplan og organisering

Alle brukere av anlegget er forpliktet til å sette seg inn i beredskapsplanen linket til under. Vi ber alle vise omtanke og bidra til en felles innsats, både for hverandre, alle medlemmer i SJR og samfunnet for øvrig.

Legg spesielt merke til endringer om stenging av stallene under fôring, se også egen sak.

Vi vet at dette medfører ekstraarbeid for hver enkelt hesteeier som alle tenker hestevelferd. Vi må derfor hjelpe hverandre så godt det lar seg gjøre. Lisa Ingvartsen lager en liste over de som har anledning til å være med å hjelpe de av våre som er satt i karantene eller isolat og ikke kan komme i stallen. Send en melding til Lisa (tlf. 995 25 570) dersom du har anledning til å stille opp ekstra ved behov.

Beredskapsplan covid-19 for SJR (002)


Stallene stenges under fôring

Av hensyn til de ansatte får ingen ferdes i stallen under fôring. Det vil si at stallen er stengt mellom klokken 07.00-08.00, 12.00-13.00 og 19.00-21.30 for å verne de ansatte mot smittefare.

Rideskolestallen er stengt for alle andre enn ansatte hele døgnet.


Risikovurderinger og tiltak knyttet til smittevern

Risikovurdering og tiltak knyttet til smittevern

Vi ber alle oppstallører, rideskolelever og medlemmer lese og etterleve anbefalingene gitt under:

Dersom du har vært på reise i områder med utbredt spredning (se FHIs oppdaterte liste) eller vært i nærheten av personer med smitte eller mistanke om smitte av koronaviruset, forventer vi at du holder deg hjemme. Det samme gjelder såklart dersom du selv er testet for smitte eller fått påvist smitte.

Stallaktivitet

Det er kun hesteeiere/ryttere som har lov til å komme i stallen.

Smitte kan skje ved nærkontakt, klubben oppfordrer derfor sine medlemmer til å unngå unødvendig nærkontakt og ellers følge FHIs retningslinjer. Det settes ut ekstra Antibac og smittevernsplakater for å gjøre folk oppmerksomme på tiltak de selv kan gjøre. Facebook blir brukt som ytterligere informasjonskanal til medlemmer.

Ridetimer

Alle ridetimer i rideskolen er avlyst fra og med torsdag 12.03.2020, i første omgang i to uker. Alle som har betalt for ridetimene vil få disse igjen ved oppstart av nytt kurs.

Stevner

Stevner i Norge:
Alle arrangementer som samler over 500 mennesker avlyses eller utsettes på landsbasis.

Egne stevner:
Vi kommer fortløpende til å vurdere våre arrangementer, og foreløpig ser det ut til at vi kommer til å avlyse stevnet stevnet neste helg. Vi vurderer fortløpende situasjonen. Dette kan endre seg dersom risikosituasjonen endrer seg.

Stevner i utlandet:
Vi følger jevnlig med på utviklingen, og følger FHIs anbefalinger rundt reiser utenlands. Hver enkelt må selv vurdere om de vil dra på stevner utenlands. Alle som har tenkt å reise utenlands for å konkurrere skal likevel kontakte styret slik at styret kan gi sin anbefaling. Vær også oppmerksom på at smittesituasjonen kan endre seg raskt. Det betyr at man kan risikere karantene etter hjemkomst.

Foreløpig vurdert som: Høy risiko

Reiser

Alle som har vært i Italia, hele Østerrike eller andre områder med vedvarende smitte av koronavirus, skal holde seg hjemme i 14 dager. Dette gjelder også for stallen. Sandnes og Jæren rideklubb forholder seg til Sandnes kommune sine retningslinjer og anbefalinger. Ansatte i Sandnes og Jæren rideklubb får ikke reise utenlands til områder med vedvarende smittefare.

Foreløpig vurdert som: Høy risiko

Møter

Sandnes og Jæren rideklubb vil fortløpende vurdere nødvendigheten av møtevirksomhet og andre forsamlinger på klubben. Det er gitt dispensasjon fra NIF med avholdelse av årsmøte innen 15. juni. Vi har avlyst det planlagte årsmøtet i mars.

Annen aktivitet

Vi øker renhold i sanitærområder og holder andre fellesområder stengt.

Foreløpig vurdert som: Middels risiko

Vi gjør oppmerksomme på at endringer kan skje fra dag til dag. Følg derfor med på FHI og kommunale hjemmesider. Vi vil oppdatere etter behov.

Styret