Rideskoletimer og treninger

Vi starter rideskolen så smått opp igjen mandag 04.05.2020. De som starter opp i uke 19 har fått beskjed og vil fortløpende få beskjed. Vi følger på med flere på hver gruppe fra neste uke, men nybegynnere, knøttekursene og voltigen må dessverre vente til høsten.

Vi må alle følge koronavettregler til NIF, NRYF og FHI.

Ingen som er syke kan komme på ridning.

Alle må bruke sitt eget utstyr og alle må ri med hansker.

Ingen kan gå inn i stallen før de blir hentet av instruktør. Det er lov å gå inn i ridehuset. Husk avstand på minimum 1 meter.

Kafeteria er stengt.

Ingen unødvendig opphold på senteret. Kom til ridning og gå etter ridningen.

Instruktørene vasker utstyr til hestene etter hver rytter og klargjør disse derfor er det litt kortere timer og mer pauser mellom hver time.

Vi gleder oss til å se dere igjen og ser frem til at vi går mot en mer normal hverdag.

SJR