Alle brukere av anlegget er forpliktet til å sette seg inn i beredskapsplanen linket til under. Vi ber alle vise omtanke og bidra til en felles innsats, både for hverandre, alle medlemmer i SJR og samfunnet for øvrig.

Legg spesielt merke til endringer om stenging av stallene under fôring, se også egen sak.

Vi vet at dette medfører ekstraarbeid for hver enkelt hesteeier som alle tenker hestevelferd. Vi må derfor hjelpe hverandre så godt det lar seg gjøre. Lisa Ingvartsen lager en liste over de som har anledning til å være med å hjelpe de av våre som er satt i karantene eller isolat og ikke kan komme i stallen. Send en melding til Lisa (tlf. 995 25 570) dersom du har anledning til å stille opp ekstra ved behov.

Beredskapsplan covid-19 for SJR (002)