Vedtatt lov og organisasjonsplan av 14. mars 2016

Lover for Sandnes og Jæren Rideklubb (Klikk for å laste ned)

Organisasjonsplan for Sandnes og Jæren Rideklubb (Klikk for å laste ned)

Regler for hesteeiere, medlemmer, ryttere og andre leietakere tilknyttet Sandnes og Jæren Rideklubb med virkning fra oktober 2012.

Hensikten med reglementet er at alle medlemmer skal kunne ferdes i et trygt og forutsigbart miljø der sikkerheten er i varetatt og alle vet hva de har å forholde seg til. Alle som bruker anlegget på SJR oppfordres til å følge anleggsreglementet og være med og ta ansvar for at det felles regelverket overholdes.

Anleggsreglement (Klikk for å laste ned)

Signaturreglement (Klikk for å laste ned)