Ansatte

Rideskolen:

Leder: Henny Gitlesen

Instruktør: Madeleine Skår

Instruktør: Rikke Budsberg

Instruktø: Frida Espedal