Leder: Heidi Støtland – heidi@stotland.no 

Nestleder: John Egil Stangeland

Styremedlem: Hanne Håkonsen

Styremedlem: Eli Fosse

Styremedlem: Henning Løvås

Styremedlem: Gry Rettore

Styremedlem: Ann Christin Vognsen

Varamedlem: Lisanne Verheul

Varamedlem: Magne Birkedal

 

 

Sportslig leder: Kenneth Sande – sagastables@gmail.com – tlf. 934 22 127

Regnskapsfører: Star Regnskap AS

Revisor : Credo Revisjon