Vedtatt lov og organisasjonsplan av 14. mars 2016

Lover for Sandnes og Jæren Rideklubb

Organisasjonsplan Sandnes og Jæren Rideklubb

Regler for hesteeiere, medlemmer, ryttere og andre leietakere tilknyttet Sandnes og Jæren Rideklubb med virkning fra oktober 2012.

Hensikten med reglementet er at alle medlemmer skal kunne ferdes i et trygt og forutsigbart miljø der sikkerheten er i varetatt og alle vet hva de har å forholde seg til. Alle som bruker anlegget på SJR oppfordres til å følge anleggsreglementet og være med og ta ansvar for at det felles regelverket overholdes.

Anleggsreglement

Signaturreglement

Alle som benytter anlegget må være medlemmer av Sandnes og Jæren Rideklubb. Som medlem får du Hestesport. Medlemskontingenten betales årlig.

Rideklubben ligger i naturskjønne omgivelser med muligheter til å ri i terrenget. Husk at det bare er lov til å ri på de merkede stiene, pluss alle veiene. Husk å sjekke om ridestiene er åpne. Dette fordi skogforvaltningen har gitt oss spesielle stier hvor vi kan ri.

Vi gjør oppmerksom på at all ridning og omgang med hest foregår på eget ansvar.