Vedtatt lov og organisasjonsplan av 14. mars 2016

Lover for Sandnes og Jæren Rideklubb

Organisasjonsplan Sandnes og Jæren Rideklubb

Regler for hesteeiere, medlemmer, ryttere og andre leietakere tilknyttet Sandnes og Jæren Rideklubb med virkning fra oktober 2012.

Hensikten med reglementet er at alle medlemmer skal kunne ferdes i et trygt og forutsigbart miljø der sikkerheten er i varetatt og alle vet hva de har å forholde seg til. Alle som bruker anlegget på SJR oppfordres til å følge anleggsreglementet og være med og ta ansvar for at det felles regelverket overholdes.

Anleggsreglement

Signaturreglement

Alle som benytter anlegget må være medlemmer av Sandnes og Jæren Rideklubb. Som medlem får du Hestesport. Medlemskontingenten betales årlig.

Rideklubben ligger i naturskjønne omgivelser med muligheter til å ri i terrenget. Husk at det bare er lov til å ri på de merkede stiene, pluss alle veiene. Husk å sjekke om ridestiene er åpne. Dette fordi skogforvaltningen har gitt oss spesielle stier hvor vi kan ri.

Vi gjør oppmerksom på at all ridning og omgang med hest foregår på eget ansvar.

 

HALL OG BANEREGLEMENT

Alle har sikkerhetsgodkjent hjelm
Ryttere under 18 år har sikkerhetsvest når det er sprang
Bank på, eller gi beskjed, vent på svar før du åpner døren inn i hallen.
Skritt på sporet, på venstre hånd
Ri alltid venstre mot venstre
Ri med egnet fottøy, ridestøvler,jodphurs, sko med hel,uten snøring
Ridning uten sal er tillatt, når det ikke er til sjenanse for andre.
Kun ridning med hodetøy (trinse) er tillatt
Overdreven bruk av pisk og sporer er ikke tillatt
Når det rides samtidig som det undervises, skal den som underviser gi tillatelse til andre å benytte banen på samme tid.
Vis hensyn til den som får undervisning
Løse hester i hallene er ikke tillatt
Sprang utenom sprangtreninger er ikke tillatt.
Det er tillatt og bruke bommer og cavalettier inntill 40 cm. når banen er ledig. det ryddes etter bruk. er det andre i banen samtidig må disse spørres om det er ok
BANEN SKAL MØKKES; UNDER OG ETTER TRENING
Undervisning er kun tillatt for ansatte eller trenere som er godkjent av styret i SJR
Begrense longering inne, spesielt når banene er nysloddet
Er det tvil eller spørsmål, kontakt Kenneth