Den 03.05.1971 ble Sandnes og Jæren Sportsrideklubb etablert. Dette var den første rideklubben som ble etablert i Sandnes kommune.

Dette skjedde etter at noen hesteintereserte Sandnesbuer hadde vært på sommerkurs i Vejle i Danmark der Jens Christian Eriksen drev rideskole. Etter at SJR var etablert ble Jens Christian Eriksen engasjert som daglig leder og instruktør, og kom flyttende fra Danmark med alle sine hester.

varatun_mediumDe første årene leide klubben lokaler på Varatun Gård av Sandnes kommune. Her var dessverre forholdene ganske kummerlige med bla mye hærverk på hester og utstyr. Det var derfor helt nødvendig å finne et nytt område for klubbens aktiviteter. Stor var derfor gleden hos alle da en våren 1975, etter en lang og intens dugnads- og byggeperiode, kunne flytte inn i nytt senter på Foss-Eikeland i Sandnes kommune.

Siden 1975 og til dags dato er anlegget blitt bygget ut og er nå et av Norges største og mest veldrevne ridesenter. Anlegget består av ridebaner og ridehaller etter internasjonale mål, ca 20 skolehester står til disposisjon og klubben har i dag ca 600 medlemmer. Det foregår rideundervisning 6 dager pr. uke inkludert terapiridning for ca 40 handikappede barn og voksne. I tillegg er anlegget benyttet i forbindelse med avvikling av ridestevner i sprang, dressur og voltige. Gjennom de siste årene har det blitt avviklet flere store stevner på både NM- og Grand Prix-nivå. Det er også ca 40 privateide hester som står oppstallet på anlegget. Rideklubben har i dag flere ansatte på heltid og deltid. I tillegg foregår svært mye arbeid ved dugnadsinnsats fra medlemmer.

jens-christian-eriksen_medium-png-opt250x187o00s250x187Jens Christian Eriksen har hatt en svært sentral rolle for utviklingen av rideklubben og for å fremme ridesporten i distriktet. Han har i disse årene gjort en formidabel innsats, arbeidet minst 150 % stilling og undervist tusenvis av elever, både barn og voksne. Med sitt lune og vinnende vesen har han sørget for at interessen for ridesporten har hatt en rivende utvikling i vårt distrikt. Han har alltid hestens beste i tankene og er opptatt av at hestene og medlemmene skal ha det bra og trives i klubben.

Fra høsten 2001 ønsket Jens Christian å fratre si stilling som daglig leder, men fortsatte som instruktør, noe han fortsatt er. I forbindelse med klubbens 30-års jubileum fikk Jens Christian tildelt «Medalje for lang og tro tjeneste», og det er jo ganske unikt at vi har en ansatt som har vært hos oss i så mange år!