Hanne-Lill Steen (leder)

Kenneth Sande og Hanne-Lill Steen (stevneledelse)

Eline Birkedal (banemannskap)

Hanne-Lill Steen ,Jeanette Falkeid  og Eli Fosse(sekretariatteamet)

Heidi Støtland, Irene Gursli, Elin Sikveland, Eli Birkedal (bu)

Thomas Gitlesen (tidtakeransvarlig)

Jens Budsberg og Jostein Korneliussen (teknisk)

Line Budsberg, Unn Børve, Henriette Andersen, Grethe Birkevold(HMS – førstehjelp)

Magne Birkedal (parkering)

Heidi Bærheim, Gunn Hilde Nordgaarden (orden)

Magnar Støtland(oppstalling)

Kenneth Sande, sportslig leder