Leder: Heidi Støtland – heidi@stotland.no 

Nestleder: John Egil Stangeland

Styremedlem: Erik Berge

Styremedlem: Jeanette Grieg Falkeid

Styremedlem: Gry Rettore

Styremedlem: Ann Christin Vognsen

Varamedlem: Lisanne Verheul

 

Sportslig leder: Kenneth Sande – sagastables@gmail.com – tlf. 934 22 127

Regnskapsfører: Star Regnskap AS