Leder:  Tor Jan Tjosevik – torjan.tjosevik@lyse.net – tlf. 952 17 718

Nestleder: Heidi Støtland

Styremedlem:  Heidi Berheim

Styremedlem:  Jens Budsberg

Styremedlem:  Maria Selliken

Styremedlem:  Marie Ovedal Birkeland

Varamedlem:  Thomas Gitlesen

Varamedlem:  Lisa Tanche Larsen

Sportslig leder: Kenneth Sande – sagastables@gmail.com – tlf. 934 22 127

Regnskapsfører: Summarum AS

Revisorer: