Hanne-Lill Steen (leder)

Nina Heien og Hanne-Lill Steen (stevneledelse)

Peter Lantz og Siri Christiansen (bane)

Hanne-Lill Steen og Jeanette Falkeid (sekretariatteamet)

Karina Anderssen og Heidi Støtland (bu)

Thomas Gitlesen (tidtakeransvarlig)

Jens Budsberg (teknisk)

Karina Andersson (HMS – førstehjelp)

John Egil Stangeland (parkering)

Live Skatveit og Berit Honkomp (orden)

Per Langlo (oppstalling)

Kenneth Sande, sportslig leder