Priser i rideskolen

Priser fom. 01.08.2019:

  • Ridetimer: kr 220 pr. time (45 min)
  • Sprangtimer: kr 220 pr. time (60 min, inkl. oppbygging av bane)
  • Knøttetimer: kr 185 pr. time (30 min)
  • Voltigetimer: kr 170 pr. time (60 min)

Vi gjør oppmerksom på at alle som rir hos oss må melde seg inn i klubben. Alle som har med egen hest på ridetimene (som ikke er oppstallet på senteret), må betale anleggsleie.

Neste semester er etter påske til sommer

påmelding gjøres her

Husk at du må ha minst én vanlig ridetime i uka for å kunne være med på sprangtime.

Fravær fra ridetimen
Du kan ta igjen timer som du er uteblitt fra på grunn av sykdom eller obligatorisk oppmøte på skole/jobb, så lenge du har gitt beskjed til ridelæreren din på forhånd at du ikke kommer. Du tar igjen timer ved at det er ledig plass på en annen time.